Socialdemokratiets kandidater til kommunalvalget 2017

Erik Nielsen
Borgmester
Britt Jensen
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Annie Arnoldsen Petersen
Formand beskæftigelsesudvalget
Jan Kongebro
1. Viceborgmester & Formand Kulturudvalget
Flemming L. Ø Hansen
Formand Børne- og Skoleudvalget
Lene Due
Næstformand Social- og Sundhedsudvalget
Ahmed Dhaqane
Næstformand Beskæftigelsesudvalget
Michel Berg
Formand Det særlige børne unge udvalg & Næstformand Teknik og Miljø udvalget.
Pia Hess Larsen
Næstformand Kultur og fritidsudvalget
Brian Møller
Ny Kandidat
Finn Jørsby
Ny Kandidat