Michel Berg

Michel Berg – 38 år og far til 3. 

Fokus på Miljø-løsninger
Vi har kun én natur, og den skal vi passe på, således at Rødovre forsat kan være en kommune med skønne grønne områder, rent drikkevand og mindst mulig forurening.

Lavere CO2
Jeg mener derfor, at kommunen skal fastholde sin store indsats på miljøområdet ved at nedbringe vores energiforbrug og CO2-udslip yderligere. Vi skal tænke bæredygtighed ind alle steder, hvor det kan lade sig gøre.

Et eksempel herpå er vores affaldsordning, hvor byens borgere nu har mulighed for at sortere sit affald og således bidrage til, at kommunen samlet kan genvende så mange ressourcer som muligt.

Gode Daginstitutioner
Det er en tillidserklæring, når vi afleverer vores børn i daginstitutioner, og kommunen skal leve op til den tillid og det ansvar.

Øget forældresamarbejde
Derfor vil jeg sikre, at børnene i byens daginstitutioner får alle forudsætninger for at vokse og udvikle sig i sit eget tempo, således at vi får glade og skoleparate børn.

Dette kræver et øget forældresamarbejde og mere fleksibilitet over for forældres ønsker, eksempelvis i forhold til rutiner på institutionen og ved stop af flere lukkedage.

Sprog – IT – Bevægelse
I kommunens daginstitutioner skal vi have fokus på sprogstimulering, IT-læring og bevægelse. Derfor er det nødvendigt at understøtte det høje faglige niveau af vores pædagoger ved at give dem mulighed for efteruddannelse. Kun ved forsat at styrke vores daginstitutioner lever vi op til forældres tillid.

Folkeskolen i topform
Rødovres folkeskoler skal give kommunens børn det bedst mulige fundament for at udvikle sig socialt, personligt og fagligt.

Ingen mobning
Det mener jeg, at vi gør ved at bekæmpe mobning og således gøre skolen et trygt og rart læringsmiljø. Gennem en helhedsskole skal vi integrere motion i skoledagen, så vi får sundere og mere læringsparate børn.

Styrket faglighed
Vi styrker desuden børnenes faglighed ved at sikre flere timer i dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse, i højere grad satse på IT-baseret undervisning og gennem videreuddannelse af lærerne.

Børnene skal godt videre
I gennem skoletiden skal vi have fokus på det enkelte barns unikke muligheder, eksempelvis gennem mere og bedre uddannelsesvejledning, og på den måde gøre de unge efter adgangseksamen klar til at tage netop den erhvervs- eller gymnasieuddannelse, de brænder for.

Bedre offentlig transport og Metro
Vi skal forsat forbedre kommunens cykelstier, så endnu flere får lyst til at tage cyklen til de korte ture.

Gennem buslinjerne 6A og 9A er Rødovre blevet bedre forbundet med vores nabobyer, og vi skal udvikle den kollektive trafik, så bussen forbliver et attraktivt alternativ til bilen.
Og så skal metroen til Rødovre.