Ahmed Dhaqane

 

Ahmed Dhaqane (54)
Bopæl: Carlsro

Erhverv: Økonomimedarbejder
Hobby: At svømme, gå ture og at diskutere politik

Politisk erfaring: Medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre siden 2006. Formand for Børne- og Ungeudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget.

Mine mærkesager er børn og unge, ældreomsorg og integration.

Det er børnene og de unge, der skal skabe en bæredygtig fremtid og de skal støttes i at have en god udvikling og skolegang. Vi skal gribe ind, så tidligt som muligt og inddrage hele familien i løsningen, hvis et barn ikke trives eller ikke klarer sig godt i skolen.

 

Ældre medborgere skal have en tryg alderdom og den hjælp, de har brug for. Vi skal opretholde et højt niveau i vores ældrepleje og vi skal arbejde målrettet på at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

 

Der er ikke nogen facitliste for integration, men vejen går gennem dialog.
Vi skal ikke acceptere parallelsamfund, men holde fast i, at Danmark er ét samfund og Rødovre én kommune for dem, som bor her. Desværre oplever vi problemer med kriminalitet og andre tegn på fejlslagen integration. Det skal bekæmpes ved at få de unge og deres familie med i samfundet, i skolerne og på arbejdspladserne.

 

Socialdemokraterne i Rødovre har lagt en god kurs med fokus på bred velfærd, åben dialog og samarbejde. Den kurs vil jeg føre videre, som jeg har gjort det, siden jeg første gang blev valgt ind i kommunalbestyrelsen. Hver dag er jeg i dialog med forskellige mennesker i Rødovre, gamle og unge, skoleelever og børnehavebørn, indvandrere, etniske danskere, flygtninge og så videre.

Dialog på tværs af alder, etnicitet, uddannelse og religion er vejen til at bevare et Rødovre, der hænger sammen.

Det er det, jeg vil arbejde for.