Flemming L. Ø. Hansen

Flemming Lunde Østergaard Hansen

Gruppeformand, formand for Børne og Skoleudvalget, næstformand for Økonomiudvalget. Souschef for dagtilbuds- og familieområdet i Hvidovre Kommune. Gift med Lene. Har to børn, David på 23 år og Agnes på 19 år.

Rødovre er en dejlig kommune på kanten af hovedstaden. Vi har gode tilbud til børn, unge, ældre og os midt imellem. Og vi tager os af hinanden.

Hvis jeg vælges til kommunalbestyrelsen for femte gang, vil jeg kæmpe for, at Rødovre fortsat er en god kommune for alle borgere. Både de, som har brug for en støttende hånd, og de mange som blot nyder Rødovres mange tilbud. Vores veje og grønne områder skal have et løft. Vi skal reducere hastigheden på vejene og bekæmpe støj. Samtidig skal vi sikre det nødvendige antal ældreboliger og plejehjemspladser samt skaffe boliger til vores unge.

Vi skal styrke skolernes faglighed. Det skal blandt andet ske ved flere linjefagsuddannede lærere og mindre brug af vikarer. Antal elever i klasserne skal samtidig sættes ned. Vi skal have veluddannede medarbejdere og få børn pr. voksen i vores dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Vores SFO´er, byggelegepladser, klubber og foreninger skal fortsat være et attraktivt tilbud, så børn og unge i Rødovre har et trygt og stimulerende sted at mødes efter skoletid. Vores ældre medborgere skal have mulighed for hyppigere rengøring, og vi skal have flere medarbejdere i vores gode ældrepleje.

Selv om vi får mange nye indbyggere i disse år, hvilket er dejligt, skal vi hverken glemme vores rødder, eller de mange borgere, der har boet i Rødovre i årevis. Og vi skal ikke glemme de kvaliteter, som gør Rødovre til et dejligt sted at leve og bo. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre det Rødovre, som vi elsker og holder af.