Pia Hess Larsen

Kære vælger.

Mit navn er:
Pia Hess Larsen 
Jeg har mere at bidrage med.
Derfor ønsker jeg brændende at blive genvalgt ved kommunalvalg 21.
Skal det lade sig gøre, har jeg brug for, at DU stemmer personligt på mig!
Du kan hjælpe mig ved at sætte X ved nr. 12 på liste A tirsdag d. 16. nov. 2021

Jeg er:

44 år
Folkeskolelærer i Herlev på
Gift med Kenneth Hess. Mor til Mathilde og Felix.
Opvokset i Islev/Rødovre i et socialdemokratisk hjem. Har boet i kommunen altid.
KB-medlem fra 2014: medlem af teknik-/miljøudvalget og næstformand i kultur-/fritidsudvalget.
Bestyrelsesmedlem: Heerup museet og Musikskolen.
Jeg er en ildsjæl, der bl.a. brænder for politik og er 100% engageret i mit politiske arbejde.
Aktiv frivillig omkring arrangementer m.m. på Islev Torv og som forælder i ROG.

Jeg brænder særligt for:
Borgerinddragelse og gensidig respekt mellem ansatte og borgere:
-Videreudvikling af demokratilaboratoriet.
-Borgerne skal inddrages fra start af i forskellige processer, nye initiativer og byudvikling,
og de skal føle sig hørt og mødes med gensidig respekt.
-Optimale tilbud til alle med behov for hjælp og støtte.
Fordi:
Alle uanset alder, køn og etnicitet skal behandles med værdighed ikke mindst de handicappede, de ældre, de socialt udsatte, og de der lever med en psykisk sygdom eller et misbrug. Dette gælder også de pårørende, der ofte har lige så meget brug for hjælp!
Det vil styrke vores by samt tiltrække flere ildsjæle og frivillige.

At Islev fortsat skal være en tryg og attraktiv bydel at bo i uanset alder:

-At Islevbadet åbnes for offentligheden.
-Islev Torv og ID-linjen skal udnyttes bedst muligt til gavn for erhvervslivet og være samlingspunkt
og rød tråd for alle Islevs borgere.
Fordi:
Faciliteterne i Islev skal udnyttes bedst muligt til gavn for flest mulige.
Islev Torv skal være et attraktivt samlingspunkt for Islevs borgere, og det skal udnyttes optimalt af borgere og forretningsdrivende med bl.a. arrangementer for alle aldre.
Bedre offentlig transport til og fra Islev, bl.a. om natten, i forbindelse med at Islev får flere borgere samt den kommende letbane.

At børn og unge skal vokse op i tryghed med lige muligheder:

-De bedste pasningsordninger og fritidstilbud fra dagpleje/vuggestue til ungdomsklub.
-En folkeskole med muligheder for, at alle uanset evner og fagligt niveau kan udvikle sig og
have mulighed for at kunne tage eksamen i kreative fag.
-En skole hvor både elever og lærere trives, og hvor dagens indhold og længde giver
mening.
Fordi:
Det er vigtigt, at vi har pasningsløsninger, der passer til det enkelte barn og familie.
Byens unge fra 7. klasse og op skal tilbydes et sted at være, hvor de kan mødes med deres venner under opsyn af voksne, uanset hvilken ende af Rødovre de bor i, hvis behovet er der.
Fokus på innovation og teknologi samt et positivt skole-hjem-samarbejde med klare forventninger til begge parter.
Kompetenceløft samt efter- og videreuddannelse til pædagoger og lærere.

At videreudvikle byens miljø, så den forbliver attraktiv og tryg at bo i med plads til alle fra vugge til grav:

-Flere ungdomsboliger og flere ældreboliger.
-Vi skal videreudvikle et bæredygtigt miljø og lave flere klimavenlige løsninger.
-Udnytte de attraktive grønne områder med borde/bænke samt legepladser/aktivitetsbaner,
hvor alle på tværs af generationer kan mødes, gerne i forbindelse med klimasikringer.
-Kommunen skal være CO2 neutral og gå forrest som virksomhed, når det handler om
løsninger.
-En videreudvikling af vores affaldssortering, så mest muligt affald genanvendes på den
mest hensigtsmæssige måde.
-Den bedste renovationsindsamling for byens borgere.
Fordi:
Alle interesserede skal inddrages mere og på flere områder, bl.a. når der igangsættes nye byplaner og andre initiativer, så flere får et ejerskab til de ting, der vedtages i Rødovre, og så de er med fra start af i processerne.
Vi skal videreudvikle vores affaldssortering samt lave endnu flere klimaløsninger, så vi undgår ubehagelige overraskelser.

At byen summer af liv og sammenhold på tværs af alder, kultur og interesser:

-Rødovre skal fortsat have et godt og sundt foreningsliv med endnu flere frivillige og
ildsjæle, der bidrager til og værner om vores helt specielle “Rødovre ånd”, i samarbejde
med kommunen, vores folkeskoler, erhvervslivet og andre interesserede aktører.
Fordi:
Alle interesserede skal inddrages mere og på flere områder, bl.a. når der igangsættes nye byplaner og andre initiativer, så flere får et ejerskab til de ting, der vedtages i Rødovre, og så de er med fra start af i processerne.
Rødovre skal være en by, hvor vi kommer hinanden ved.
At vi er:
#Sammen om Rødovre!
CV:
– Siden 1998 medlem af DSU og Socialdemokraterne i Rødovre.
– 1998- ca. 2002 Formand for DSU i Rødovre og medlem af partibestyrelsen i Islev og senere i fælles
foreningen.
– 1999-2002 og fra 2011-2012 (suppleant) og 2012-2013 medlem af partibestyrelsen i Rødovre.
– 2009-2011 næstformand i beboerforeningen Rødovrevej/Engdiget.
– 2011-2014 formand for forældrebestyrelsen i Rødovre dagpleje.
– 2012-2015 gymnastiktræner i ROG. Nu aktiv forælder i foreningen.
– Fra 2016 domsmand ved byretten i Glostrup.
– Fra 2015 kontaktforælder i min datters klasse.
– Fra 2017 Ildsjæl i forbindelse med Islev Torv.