Hvem er hvem?

Formand:

Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv. 2610 Rødovre,
3648 0677 - 22116094 / lotto7@milestedet-net.dk

Næstformand:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com

Kasserer:
Søren Skov Petersen
26154920 / sskovpetersen@gmail.com

Medlemsansvarlig:
Kåre Petersen, Ulkær 18 2.,
51180288 / corepetersen@hotmail.com

Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12,
28579123/ Folmerp@gmail.com

Aktivitetsformand:
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21,
26740898,lennartramstrup@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Jørsby. Niels Frededriksens Alle 20,
42439830/joersby@webspeed.dk

Dorit Svendsen, Vandværksvej 3,
601936702868 / 41682868 2015 /doritsvendsen@gmail.com

Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk

Anna Kirkegaard, Damparken 2, 1 tv,
60173699 /annakirkegaard93@gmail.com

Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com

Ole Gjøl Rådhusstien 54 2.1,
44538585/kuhlmeier@post.tele.dk

Kirsten Gade Ærø, Espely 7,
36411860/ kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk

Ansvarlig for politiske grupper:
Social og sundheds-gruppen:
Kirsten Ærø & Lennart Ramstrup

Teknik og miljø-gruppen:
Ole Gjøl & Finn Jørsby

Børne og skole-gruppen:
Bjarne Sander Andersen & Dorit Svendsen

Kultur og fritidsgruppen:
Ole Gjøl & Dan Larsen

Beskæftigelses-gruppen:
Peter Folmer Posgaard & Kåre Isholm Petersen

Bestyrelsessuppleanter:
Bjarne Sander Andersen, Veronikavej 12,
41274045 / bjarne.sander.andersen@gmail.com

Lone Danielsen / Kaffevej 39, 3 mf
35851155/28560005 lone.danielsen72@gmail.com

Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534/ elprepsig@yahoo.dk

Rolf Sleimann / Roskildevej 282 E, 1 tv
40755588/ rolfsleimann@yahoo.dk

Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv.
23828147,/bsmede@sol.dk

Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5
36411181/40781181126steen@gmail.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7,
36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk

Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11,

Fanebærere
Jakob Zeuten, Hornstrupvej 5,
22725444 /jakobzeuten@hotmail.com

Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 /danlarsen51@gmail.dk

KB:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6,
3637 7001 / en@rk.dk

Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150,
3672 0436 /britt.jensen@rk.dk

Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21C,
3324 1846 /fok@rk.dk

Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 /ahmed.dhaqane@rk.dk

Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6,
23661599 / jko@rk.dk

Annie Petersen, Knudsbølvej 33,
22486685 / annie.petersen@rk.dk

Michel Berg, Rødovre Parkvej 150,
2063 6360 / mb@rk.dk
www.MichelBerg.dk

Lene Due, Rådmand Billesvej 19,
44922654/ lenedue@rk.dk

Pia Hess Larsen, Tobitsvej 9, 22452979/ pia.hess.larsen.rk.dk

Brian Møller. Korsdalsvej 82
2222 3030 / bm@rk.dk
www.brianmoeller.dk

Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5,
40781181 / 126steen@gmail.com

1. suppleant til KB.

Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
20213515/ kontakt@glifbergprocesser.dk

Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk

Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, www.stem—Morten.dk
72268400 /smorb@ft.dk

DSU
Ledig

DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej 177,
3670 0603 /ehmke@it.dk

AOF-Rødovre:
Ole Gjøl, Rådhusstien 54 2.1,
44 53 8585 / kuhlmeier@post.tele.dk